Наукові публікації. е-Екологія. Цифрові екосистеми для держави, громад і бізнесу

Наукові публікації

Показати статті з
по
УДК 354:502:004.9 Д.О. Черніков
Відбудова України на основі підходів «Європейського Зеленого курсу» та цифровізації
25.10.2023
У статті проаналізовано спеціальний механізм відбудови, реконструкції та модернізації України, що підтримуватиме перехід до «зеленої», цифрової та інклюзивної економіки, яка має поступово відповідати правилам і стандартам ЄС
Переглянути публікацію
УДК 354:502:004.9 С.В. Воробйов,
Ю.Ю. Зайцев Особливості цивільно-правового захисту честі, гідності та ділової репутації природоохоронців в сучасних умовах цифрового розвитку суспільства
01.06.2023
У статті проаналізовано теоретичні засади правового регулювання захисту прав на честь, гідність та недоторканність ділової репутації учасників громадських природоохоронних організацій
Переглянути публікацію
УДК 354:502:004.9 В.В. Мороз,
О.М. Кожухарь Глобальні трансформації публічного управління: роль керівника у процесах управління змінами
01.06.2023
У статті проаналізовано процеси та методи прийняття рішень в організаціях та установах, а також, способи координації, контролю за діяльністю персоналу та використанням ресурсів для досягнення певних цілей
Переглянути публікацію
УДК 354:502:004.9 В.В. Мороз, С.В. Воробйов Розвиток правової культури громадян у сфері охорони довкілля з використанням інструментів цифрового врядування
24.02.2023
У статті проаналізовано проблеми формування правової основи щодо інформаційно‐комунікаційної взаємодії державних природоохоронних органів та громадян в контексті пошуку можливостей посилення впливу
Переглянути публікацію
УДК 354:502:004.9 С.В. Воробйов Цифрова інфраструктура у сфері охорони довкілля: технологічний та правовий аспекти
19.12.2020
Проаналізовано теоретико-методологічні та організаційні засади функціонування цифрових інформаційно-комунікаційних інфраструктур у сфері екології, природоохорони та природокористування. Розглянуто досвід функціонування цифрових
Переглянути публікацію
УДК 354:502:004.9 С.В. Воробйов Геоінформаційні, комунікаційні системи у сфері охорони довкілля: європейський та український досвід
15.04.2018
Проаналізовано теоретико-методологічні та організаційні засади функціонування геоінформаційно-комунікаційних електронних систем у сфері екології, природоохорони та природокористування країн Європейського Союзу. Розглянуто досвід
Переглянути публікацію
УДК 35.07:354.074.5 В.В. Мороз, О.В. Медведєва, С.В. Воробйов Інституційно – організаційне забезпечення реформування системи державного нагляду (контролю) України у сфері екології
07.04.2015
Розглянуто та проаналізовано необхідність оптимізації діяльності органів державного нагляду (контролю) у контексті реформування системи управління
Переглянути публікацію
УДК 330.5:330.15 Д.І. Клиновий, В.В. Мороз Інноваційні концепти використання оцінки природного багатства як інструмента управління природокористуванням
03.08.2017
В статті визначено сутнісні ознаки, критерії і базові засади механізму комплексної оцінки природного багатства України, інтегровану у відповідну сучасним принципам і вимогам сталого розвитку систему
Переглянути публікацію
УДК 354:502:004.9 С.В. Воробйов Особливості функціонування електронної системи міжвідомчої взаємодії «е-Екологія»
18.09.2015
Досліджуються теоретико-методологічні, організаційні та інституційні засади організації і функціонування «е-екології», як електронної системи міжвідомчої взаємодії органів державної влади та громадськості у сфері охорони навколишнього природного середовища
Переглянути публікацію
УДК 354:502:004.9 О.В. Сивак, С.В. Воробйов Використання інструментів цифрової демократії для здійснення природоохоронних заходів урядом та неурядовими організаціями
11.06.2018
Проаналізовано теоретико-методологічні та організаційні засади функціонування інструментів цифрової демократії у сфері охорони довкілля. Наведено дані про тенденцію щодо збільшення кількості та якості інноваційних механізмів
Переглянути публікацію
Воробйов С.В. Особливості впровадження інструментів цифрової демократії для підвищення ефективності публічного врядування у сфері охорони навколишнього природного середовища
25.05.2018
При формуванні планів впровадження цифрових інструментів у сферу публічного врядування в цілому, а також інструментарію цифрової демократії у сфері охорони навколишнього
Переглянути публікацію
УДК 354:502:004.9 С.В. Воробйов Інноваційні підходи до вироблення державної екологічної політики шляхом впровадження інформаційно-комунікаційної інфраструктури "е-екологія"
22.04.2015
Проаналізовано теоретичні засади інноваційних підходів до побудови та функціонування вітчизняної
Переглянути публікацію
О.Листопад Ліві смітники — під тотальний контроль
14.09.2016
Міністр екології та природних ресурсів України презентував електронний сервіс www.ecomapa.gov.ua, який містить інтерактивну карту сміттєзвалищ України. Цікаво, що аналогічний анонсованому міністром сервіс кілька років тому вже створила громадська організація «е-Екологія». Він називається
Переглянути публікацію
Хочеш поділитись власними науковими здобутками?
*прохання додавати лише опубліковані матеріали
Додати публікацію
закрити X
закрити X