Історія. е-Екологія. Цифрові екосистеми для держави, громад і бізнесу

Історія НУ Е-Екологія

Вітаємо! Нам 10 років!

З 2021 року і по сьогодні – ключовою метою діяльності наукової установи “Цифрова агенція “Е-Екологія” є провадження наукової діяльності, фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері цифрової трансформації, цифрового розвитку та цифровізації державно-управлінських процесів, економіки, соціальної та антикорупційної сфер, каналів комунікації між державою, органами місцевого самоврядування та суспільством.

Втім, починаючи з 2019 року основними напрямами нашої роботи було впровадження мобільних застосунків для Android, iOS та іншого програмного забезпечення, із застосуванням власної, запатентованої в Україні моделі побудови інформаційно-комунікаційних інфраструктур за принципом цифрових екосистем ®Technology by e-Ecology.

Також, ми проектували та впроваджували геоінформаційні, інформаційно-комунікаційні, аналітичні цифрові продукти, які гармонічно поєднуються в повноцінні екосистеми і забезпечують якісне виконання поставлених завдань.

Все це стало можливим, внаслідок розширення 09.09.19 сфери діяльності об’єднання, шляхом реорганізації неурядової організації у цифрову агенцію, яка почала займатись питаннями цифровізації публічного управління та суспільного життя.

Однак, ще 04.10.16 молода громадська організація, отримавши статус юридичної особи, розпочала співпрацю з компанією Google Україна в рамках практичної реалізації проекту з цифрового перетворення регіонів України, розробляючи нові та вдосконалюючи існуючі електронні комунікаційні інструменти взаємодії між представниками органів державної влади, громадськістю та бізнесом.

Вцілому, історія ГО “Е-Екологія” бере свій початок 09.09.14, коли науковцями та практиками з питань державного управління, ІТ та охорони довкілля було засновано “Українське громадське об`єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища Е-Екологія”.

Основною метою якого, на той час, визначалось покращення життя громадян i екологiчноi cитуацii, шляхом налагодження ефективної та якісної комунікації між представниками органів державної влади з питань охорони навколишнього природного середовища, громадськістю та бізнесом за допомогою електронних інструментів. У роботі організації використовувався передовий досвід Канади, Сінгапуру та Естонії, зокрема – діяльність е-Екології будувалась за моделлю інформаційної взаємодії громадськості та влади C2G (Громадяни – Уряду).

Знайомтесь, наша незмінна команда!

ГРЕЧАНИЙ Антон Андрійович, консультант-молодший науковий співробітник сектору науково-методичного забезпечення НУ "Е-Екологія"
Сфера наукових та професійних інтересів - прикладні наукові дослідження у сфері захисту інформації, веб-дизайн.
Антон має диплом менеджера з адміністративної діяльності за спеціальністью "Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації
з обмеженим доступом" Національного авіаційного університету.
Працює з технологіями Front-end: CSS3(Flexbox, Grid), HTML5, JavaScript, jQuery.
Є професіоналом у сфері збірок проектів Gulp, в роботі використовує препроцесори Sass, Less, Stylus. Здійснює cross-браузерну, cross-плтаформенну
і адаптивну верстку. Майстерно володіє графічними редакторами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, які використовує для реалізації рішень
у сфері web-дизайну.
КОЖУХАРЬ Олександр Михайлович, завідувач сектору науково-методичного забезпечення НУ "Е-Екологія"
Сфера наукових та професійних інтересів - фундаментальні наукові дослідження у сфері цифрової освіти, розробка та реалізація освітніх проектів, дослідження мобільних рішень. Олександр є випускником Кіровоградського державного технічного університету. Професійно займається
маркетинговими дослідженнями ринку цифрових технологій. Має відзнаки та подяки керівництва НУ "Е-Екологія", співпрацює з науковцями та
практиками у сфері розробки проектів методичних рекомендацій, інструкцій, порядків та інших документів, що спрямовані на освітнє та правове
забезпечення процесів цифрової трансформації, цифрового розвитку та цифровізації. Очолює цифровий проект "Комфортна громада"
Здійснює професійну підготовку технологічної та нормативної документації для оформлення патентів, свідоцтв про авторське право та угод NDA
ВОРОБЙОВ Сергій Валерійович, засновник та голова Наглядової ради НУ "Е-Екологія", кандидат наук з державного управління
Сфера наукових та професійних інтересів - цифрові механізми державного управління, е-урядування, цифрові соціальні комунікації, охорона довкілля.
Є автором 16 наукових публікацій з проблематики державного управління у сфері охорони навколишнього середовища та співавтором Методики впровадження автоматизованої геоінформаційної web-системи «Інтерактивний реєстр екологічних проблем» на регіональному та місцевому рівнях.
Сергій є випускником магістратури Національної академії внутрішніх справ України, магістратури та аспірантури Національної академії державного управління при Президентові України. Також очолює Кропивницький дослідницько-проектний офіс цифрового розвитку, є доцентом кафедри менеджменту, маркетингу та публічного управління, доцентом кафедри фізико-математичних дисциплін та застосування інформаційних технологій в авіаційних системах, старшим викладачем кафедри публічного управління і проектного менеджменту
СИВАК Олексій Володимирович, член Наглядової ради НУ "Е-Екологія", партнер кампанії Google Україна, кандидат політичних наук.
Сфера наукових та професійних інтересів - GR, кризові комунікації і репутаційний менеджмент.
Олексій є випускником Військово-морської школи післядипломної освіти (Монтерей, Каліфорнія, США), де отримав ступінь магістра міжнародної безпеки та цивільно-військових відносин. Володіє дипломом магістра міжнародних відносин Інституту міжнародних відносин
КНУ ім. Тараса Шевченка (Україна).
Є автором першої в світі дисертації, присвяченій зовнішній політиці України. Олексій отримав ступінь кандидата політичних наук
після захисту дисертації "Формування та здійснення зовнішньої політики України, 1990-1999 рр".
МОРОЗ Володимир Васильович, голова та співзасновник НУ "Е-Екологія", кандидат наук з державного управління, доцент
Сфера наукових та професійних інтересів - фондовий ринок, міжнародні фінанси, стале природокористування, "зелена" економіка", інвестиції.
Володимир є випускником Ніжинського державного педагогічного університету ім. Миколи Гоголя та Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, має диплом магістра права, за спеціальністю - правове регулювання економіки. Фахівець у галузі теорії та практики фінансових інвестицій, державного регулювання діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).
Завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО "УМО" НАПН України, науковий керівник Цифрового хабу публічного управління та проектного менеджменту

Що ми робимо?

Є цікаві грантові пропозиції? Ми завжди готові їх розглянути!
закрити X
закрити X